Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 12 van de 100.

Status

Bestrijding energiearmoede door isolatie

Door: Eric de Kruik
11 mei 2022

We moeten op den duur van het aardgas af. De stijgende energielasten wordt door iedereen gevoeld. Hulp bij isoleren woning is nodig

Aanleiding
De stijgende energiekosten wordt door iedereen gevoeld. Zeker voor de lagere inkomens en de middeninkomens is dit een zware belasting. Bij inwoners met een slecht geïsoleerd huis kan dit  als snel 150-250 per maand meer kosten. Met alle gevolgen  vandien. De 800 euro voor minima helpt om de effecten iets te dempen maar dat is geen structurele oplossing. De beste financiële meevaller zit in energiebesparing. 

Probleemstelling 
Nu is er al veel voorlichting en kun je terecht bij een energie loket. Maar er is een gat tussen advies en handelen. En daarnaast is de stap zetten naar het advies er pas als je denkt dat het je ook wat oplevert. Het bereiken van een veel groter groep (voor wie het belang evident is) vraagt om een andere aanpak. Het Rijk heeft hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld.

Idee
Het verbinden van advies en een directe concrete aanpak kan een grotere groep bereiken. Je zou dit kunnen doen door als gemeente een aantal klusjesmannnen/vrouwen/x in dienst te nemen die met (voor inwoners gratis) materialen onder hun arm de huishoudens bezoeken en ter plekke aan de slag gaan. Denk aan het afstellen van de CV, het aanbrengen van tochtstrips, radiatorfolie, cv-ventilatoren, brievenbusborstel, LED lampen enz. 
Een mooie elektrische bus die door de wijk rijdt vol met materialen en die mensen helpt die het anders niet kunnen betalen en nu direct de voordelen proeven van besparen. Door de oprichting van een energiebank (voorbeeld Arnhem) kan ook gebruik worden gemaakt van ingezamelde materialen vanuit overschot of hergebruik.

Voordeel
Het idee levert ook direct een bijdrage aan de opgave om als gemeente energie neutraal te worden.  
 

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel