Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 1 van de 100.

Status

Behoud historische groenstructurn beheer vakkndig

Door: niels van den Berg
16 mei 2022

Behoud historische groenstructuren voor identiteit en ecologie

Veenendaal kent vele historische houtsingels die vanaf de stuwwal de gemeente in lopen. Voorbeelden: De Brinkersteeg, de hakhoutsingels achter de Kerkewijk, de houtsingels in West. Met deze historische elementen wordt uitermate onkundig om gegaan. De Brinkersteeg is, ten kosten van grote uitgaven omgevormd naar foei lelijke zuil-eiken. De hakhoutsingels in West worden niet als hakhout beheerd door cyclische kap en inboeten, maar de stommels worden op stuk gezet en opgekroond tot bomen. Weg geschiedenis. Weg ecologische verbinding.

In het algemeen vind ik dat Veenendaal veel geld aan groen verspilt door domme acties. Zie b.v. de linden die langs het fietspad langs het Dragonderpark zijn geplant in veengrond met hoge grondwaterspiegel. Sowieso zijn het in het algemeen dure bomen (zware kwaliteit) die geplant worden waar lichte bomenmaten veel beter aanslaan en veeel goedkoper zijn.

Op locaties waar nieuwbouw komt: Oudere bomen en hele oude boomstommels van elzen/wilgen behouden. Vaak honderden jaren oud. Pas de huidige kapvergunning in dat opzicht aa dat halfwas bomen veel beter beschermd worden voor de toekomst.

Verder zou het beheer in de gemeente, ondersteund door goede voorlichting veel ecologischer kunnen qua soortenkeus en beheer. Natuur is in ieder geval niet netjes.

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel