Spring naar inhoud

Stemmen

0
0
0
0
0
0
Aantal stemmen voor het plan: 0 van de 100.

Status

Fijnstof en lawaaibescherming Rondweg West

Door: niels van den Berg
16 mei 2022

Beheer de houtwallen naar hun bedoeling

De rondweg West is aan de westkant grotendeels voorzien van hakhoutwallen en -singels. Met dat oogmerk zijn ze aangepast: Cyclisch, vlaksgewijs, gefaseerd afzetten. Dat houdt constant een scherm tegen geluid en fijnstof in stand voor de achterliggende woonwijken. Het beheer is echter dom. Het hakhout wordt uitgehold en er blijven alleen maar opgaande bomen over. Die filteren veel minder lawaai en fijnstof. Ook zullen ze veel eerder in de categorie gevaarlijk vallen, ofwel: Vellen en afvoeren en opnieuw inplanten tegen veel kosten. Voer daar, en op andere relevante locaties, goed hakhoutbeheer uit met kennis van zaken. Meng daar ook, naast de hoofdhoutsoort, 40% ecologisch relevante soorten tussen en laat die ook tot bloei komen.

Argumenten

Argumenten voor

Nog geen reacties geplaatst

Argumenten tegen

Nog geen reacties geplaatst

Login om verder te gaan
refresh

Cancel