Spring naar inhoud

Privacy en bescherming gegevens

In het kort

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeente Veenendaal vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons via de website verstrekt en persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De gemeente Veenendaal gebruikt en bewaart je persoonsgegevens voor de wettelijke taken die de gemeente heeft. Dat doen wij volgens de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanvullende wetten. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens.

De gemeente verstrekt uw gegevens niet aan anderen, behalve als dat wettelijk verplicht is of bij samenwerkingen met andere organisaties. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hierin staan afspraken over beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Veenendaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. Als er in de wet een bewaartermijn staat, dan houden we ons daaraan. 

Wij beveiligen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk, zodat niemand zomaar toegang heeft. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente Veenendaal heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren.

Meer informatie over privacy

Login om verder te gaan
refresh

Cancel